Incorporem material a la benvinguda!

 Des del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Mataró ens han cedit dues taules de ping-pong!

Les utilitzem durant la benvinguda i també a l'estona d'activitat els grups més grans les utilitzen per a fer cohesió de grup i practicar aquest esport minoritari.

Apostem per l'activitat física i per la varietat d'aquesta. Tant infants com a educardores podem gaudir d'un nou espai per a fer vincle i generar espais intergrupals.Comentaris