Tot i les circumstàncies, els nostres grans s'adapten als nous protocols.


Fem ús de la mascareta dins l'aulaGuardem les distàncies


 
                     Desinfectem els espais
No els hi falta ànims i  afronten un nou curs sabent que cal aprofitar el temps de deures. 

SEGUIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comentaris