APODERA'T A LA CUINA


Un grup de mares del casal obert de Sant Pau han participat al projecte pilot "Apodera't a la cuina" que ens va proposar la fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon LLull.  S'ha fet conjuntament amb dues educadores del casal obert que s'han format i l'equip d'investigadores de la Ramon LLull.

Els objectius del  programa cap a una alimentació saludable en els centres socioeducatius:

- a nivell socioeducatiu, apoderar a les famílies quant als coneixements iestratègies per cuinar de manera més saludable i econòmica i adquirir hàbits alimentaris més saludables.

- A nivell familiar, fomentar vincles i relacions positivies en els espais dels àpats. al voltant de la taula.

- a nivell psicosocial, promoure i apoderar als nois i noies, així com a les famílies, per potenciar un millor autoconecpte i seguretat en si mateixos a través del treball de la cuina.
El projecte s'ha desenvolupat en tres fases consecutives:

Fase 1: planificació del projecte d'intervenció, a partir de les necessitats detectades des de l'equip educatiu.

Fase 2: Implementació del projecte d'intervenció amb l'equip educatiu i les famílies

Fase 3. Recollida i anàlisi de dades. I l'avaluació on hi han participat els diferents agents implicats ( educadores, famílies, infants, nutritucionista i investigadores) L'informe resultant s'ha presentat a la resta d'equip educatiu i a la direcció.
Us adjuntem, el link del I Congrés Internacional sobre  intervenció socioeducativa  amb famílies  i infància en situació de vulnerabilitaton on es va presentar aquest projecte els passats dies 1 i 2 d'abril a Barcelona.  Veureu amb més detall la intervenció desenvolupada.https://www.peretarres.org/arxius/fcie/congresfamilies/1-2-alimentacion-saludable.pdf

Comentaris